Вхід

Снять квартиру в Киеве на ресурсе http://квартиры-посуточно.kiev.ua/ без посредников. . Микрофон для видеорегистратора

Про кампанію

У проекті викладено визначені для України Цілі Розвитку Тисячоліття, серед яких: подолання бідності, забезпечення якісної безперервної освіти впродовж життя, захист та збереження навколишнього середовища, поліпшення стану здоров'я населення, боротьба із поширенням захворюваності на ВІЛ/СНІД та туберкульоз, забезпечення гендерної рівності. Це нові орієнтири розвитку країни на довгострокову перспективу(до 2015 року), узагальнені і кількісно вимірювані– всього 6 цілей, 13 завдань та 23 показника.

Ця аналітична доповідь доопрацьована з урахуванням зауважень та пропозицій, отриманих під час експертних та громадських обговорень на національному та регіональному рівнях. Вона стане в нагоді урядовцям, працівникам міністерств та відомств, фахівцям місцевих органів виконавчої влади, науковцям, представникам громадських організацій, усім, кого цікавлять питання соціально-економічного розвитку України.

У Декларації Тисячоліття Організації Об'єднаних Націй визначені Цілі Розвитку Тисячоліття, які 189 країн (включаючи Україну) зобов'язалися досягти до 2015 року.

На сучасному етапі надзвичайно актуальною є адаптація Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) для України з огляду на особливості національного розвитку, узгодження стратегічних пріоритетів розвитку країни з ЦРТ, забезпечення системного та комплексного підходу до формування довгострокової стратегії економічного та соціального розвитку України, національної стратегії сталого розвитку та інших стратегічних документів Уряду.

Працюючи у цьому напрямі, фахівці Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України спільно з експертами Проекту Економічного та Соціального Розвитку (ESDP) Програми Розвитку ООН в Україні провели аналітичну, організаційну та узагальнюючу роботу з підготовки цієї аналітичної доповіді. Для конкретизації та визначення більш амбітних завдань розвитку людського потенціалу в Україні були проведені ґрунтовні дослідження. В обговореннях ЦРТ брали участь фахівці Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти та науки України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного комітету з питань сім'ї та молоді України, Державного комітету статистики України та інших урядових установ, науковці Ради по вивченню продуктивних сил України, Інституту демографії та соціальних досліджень, Інституту економіки НАН України, експерти агенцій ООН в Україні, Програми Розвитку ООН в Україні, співробітники Представництва Світового Банку в Україні та представники громадських організацій, аналітичних центрів. Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України спільно з проектом ESDP було проведено низку публічних та експертних обговорень ЦРТ у регіонах України(Луганськ, Івано-Франківськ, Чернівці, Чернігів, Львів, Донецьк, Одеса, Вінниця).

Ця аналітична доповідь призначена для розгортання подальших робіт з конкретизації завдань для центральних та місцевих органів виконавчої влади та акумуляції ресурсів для забезпечення досягнення цілей відповідно до визначених критеріїв. Особливу увагу приділено формулюванню остаточних дефініцій, прогнозним розрахункам визначених показників. Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України за участю інших міністерств розробляється система показників для подальшого моніторингу реалізації ЦРТ в Україні, готується план впровадження заходів щодо досягнення поставлених цілей шляхом їх врахування в усіх програмних документах Уряду, розробляються методичні рекомендації для конкретизації завдань на регіональному рівні.

Необхідність усвідомлення ЦРТ як національних цілей та визначення чітких напрямів і механізмів державної політики щодо їх досягнення мають стати рушієм подальшого розвитку людського потенціалу України.