Вхід

Бібліографія

Базові документи:

Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 році”.
Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році”.
Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 році”
Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки “Європейський вибір”. Послання Президента України до Верховної Ради України.
Програма діяльності Кабінету Міністрів України “Відкритість, дієвість, результативність”, 2003 рік.
Державна програма економічного та соціального розвитку на 2003 рік.
Державна програма економічного та соціального розвитку на 2004 рік.
Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2004 рік.
Середньостроковий прогноз економічного та соціального розвитку України на 2004-2007 роки.
Декларація Тисячоліття Організації Об'єднаних Націй, 2000 рік.

Використані матеріали:

Витрати і доходи домогосподарств України у 2002 році. Держкомстат України. Київ, 2003 р.
Децентралізація та людський розвиток: оцінка населенням якості управління та надання соціальних послуг. О. Яременко, О. Балакірєва та інші. Центр “Соціальний моніторинг”. Київ, 2003 р.
Жінки і чоловіки в Україні. Держкомстат України. Київ, 2001 р.
Зайнятість населення та ринок праці. РВПС НАНУ, Мінпраці України. Київ, 2002 р.
Звіт з людського розвитку за 2002 рік. Поглиблюючи демократію в фрагментованому світі. ПРООН. Нью-Йорк, 2002 р.
Звіт з людського розвитку за 2003 рік. Цілі Розвитку Тисячоліття: міжнародний пакт про подолання людської бідності. ПРООН. Нью-Йорк, 2003 р.
Людський розвиток регіонів України: методика оцінки та сучасний стан. РВПС НАНУ, ПРООН. Київ, 2002 р.
Моніторинг макроекономічних та галузевих показників// Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, ПРООН. Київ, 2002-2003 рр.
Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Держкомстат України. Київ, 2001 р.
Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Держкомстат України. Київ, 2002 р.
Праця України. 2002 рік. Держкомстат України. Київ, 2003 р.
Проблеми гендерної рівності, зайнятості та бідності. В. Новіков, Г. Куликов. Інститут економіки НАНУ. Київ, 2002 р.
Прогнозування і розробка програм. В.Ф. Бесєдін та інші. Київ, 2000 р.
Програма вироблення стратегії реформування освіти. ПРООН. Київ, 2001 р.
Соціальні індикатори рівня життя населення. Держкомстат України. Київ, 2003 р.
Соціальні трансформації: міжнародний і вітчизняний досвід. В. Новіков, Н. Сітнікова, Л. Мусіна, В. Семенов. Інститут економіки НАНУ, ПРООН. Київ, 2003 р. Київ, 2003 р
Соціально-економічна захищеність населення України. Держкомстат України. Київ, 2003 р
Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні: нові прогнози. О. Балакірєва, Ю. Галустян, О. Яременко. Український інститут соціальних досліджень. Київ, 2003 р.
Статистичний щорічник України за 2001 рік. Держкомстат України. Київ, 2002 р.
Статистичний щорічник України за 2000 рік. Держкомстат України. Київ, 2001 р.
Трансформаційні процеси у соціальній сфері. Інститут економіки НАНУ, ПРООН. Київ, 2003 р.
Україна: Звіт з людського розвитку за 2003 рік. Сила децентралізації. ПРООН. Київ, 2003 р.
Україна: Звіт з людського розвитку за 2001 рік. Сила суспільної взаємодії. ПРООН. Київ, 2002 р.
Україна: поступ у майбутнє. Гальчинський А.С. Київ, 1999 р.
Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. / За ред. Гальчинського А.С. НІСД. Київ, 2003 р.
Українське суспільство: десять років незалежності. Інститут соціології НАНУ. Київ, 2001 р.
Глобальные трансформации и стратегии развития. Белорус О.Г., Лукьяненко Д.Г. и др. Киев, 2000 г.
Данные о бедности и система измерения. А. Кудуэль, Й. Хендшейль. Всемирный Банк. Вашингтон, 2000 г.
Молодежь в меняющемся обществе// Региональный мониторинговий доклад №7–2000. ЮНИСЕФ. Проект MONEE. ЦВЕ/СНГ/Балтия
Мониторинг и отчетность по окружающей среде. Страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. ООН. Нью-Йорк и Женева, 2003 г.
Обзор экономического положения Европы// 2002 г.,№1 / ООН, Нью-Йорк и Женева, 2002г.
Отчет о мировом развитии“Государство в меняющемся мире”. Всемирный банк. 1997 г.
Переходной период: анализ и уроки первого десятилетия для стран Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Исследование Всемирного Банка, 2002 г.
Развитие эпидемии СПИДа: состояние на декабрь 2000 г. // ЮНЕЙДС. ВОЗ2000 г.
Социальная защита. А. Кудуэль, К. Эземенари и др. Всемирный Банк. Вашингтон, 2000 г.
Стратегия преодоления бедности. Е.Е. Румянцева. Минск, 2001 г.
Economic Survey of Europe // United Nations. Economic Commission for Europe / No.1. New York and Geneva, 2003. Humanizazja pracy // t. 3. Warszawa, 2003.
Global Competitiveness Report 2001-2002. Oxford University Press, 2002.
Innovation and Enterprise creation: Statistics and Indicators // European Commission, Innovation Papers/ №18. Luxembourg, 2001.
Knowledge for Development. The World Bank. Oxford University Press, 1998/1999.
Korea and the Knowledge-based Economy. Making the Transition. The World Bank and OECD, 2000.
Labour Force Statistics. OECD, Paris, 2002.
Lithuania. Aiming for a Knowledge Economy. The World Bank, 2003.
Millennium Development Goals. Armenia. Status of Implementation. 2001.
Millennium Development Goals. Cambodia. 2001
Millennium Development Goals. Mauritius.Status Report. 2001.
Millennium Development Goals. Nepal. Progress Report. 2002.
Millennium Development Goals. Poland. Report on MDG. 2002.
Millennium Development Goals. Progress in Bolivia. 2001.
Millennium Development Goals. Republic of Cameroon. IDT/MDG Progress. Country Report. 2001
Millennium Development Goals. United Republic of Tanzania. 2001.
Millennium Development Goals. Viet Nam. IDT/MDG Progress. 2001.
Towards a European Research Area. Science, Technology and Innovation. Key Figures 2002. European Commission. Luxembourg, 2002.
Towards a Knowledge-based Economy. Third European Report on Science and Technology Indicators 2003. European Commission. Brussel, 2003.
World Economic and Social Survey. United Nations. New York, 2000.