Вхід

Список скорочень

АЕС - Атомна електростанція
АР - Автономна республіка
ВВП - Валовий внутрішній продукт
ВІЛ/СНІД - Вірус імунодефіциту людини/Синдром набутого імунодефіциту
ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров’я
ЄС - Європейський Союз
Держкомстат - Державний комітет статистики України
ІЛР - Індекс людського розвитку
ІРО - Індекс рівня освіти
КМУ - Кабінет Міністрів України
Мінекології - Міністерство екології та навколишнього природного середовища України
Мінекономіки - Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
МОЗ - Міністерство охорони здоров’я України
МОН - Міністерство освіти і науки України
МОП - Міжнародна організація праці
НАН - Національна академія наук України
НІСД - Національний інститут стратегічних досліджень
ОЕСР - Організація економічної співпраці та розвитку
ООН - Організація Об’єднаних Націй
ПКС - Паритет купівельної спроможності
ПРООН - Програма Розвитку Організації Об’єднаних Націй
РВПС - Рада по вивченню продуктивних сил України
СНД - Співдружність незалежних держав
США - Сполучені Штати Америки
ЦРТ(MDG) - Цілі Розвитку Тисячоліття
ЮНЕЙДС - Програма боротьби зі СНІДом ООН
ЮНІСЕФ - Дитячий фонд ООН
ЮНФПА - Фонд народонаселення ООН
ESDP - Проект Економічного та Соціального Розвитку