Вхід

Україна зберігає тенденцію зменшення показників материнської смертності та смертності дітей першого року життя, — говорять експерти

м Київ, 20 березня: Близько 40 представників регіональних та національних засобів масової інформації, експерти агенцій ООН, урядових та недержавних установ зустрілися для обговорення українських можливостей щодо поліпшення здоров’я матерів та зменшення рівня дитячої смертності. Зустріч з пресою відбулася напередодні 7 квітня — Всесвітнього дня здоров’я в рамках проведення національної інформаційно-просвітницької кампанії ООН, присвяченої досягненню Цілей тисячоліття у галузі розвитку (ЦРТ) в Україні.

Сьогоднішня прес-конференція є першим медіа заходом у серії з шести -- які присвячуються окремим українським ЦРТ. Аудиторія медіа-заходів: представники регіональних ЗМІ (з усіх областей України), а також представники київських міських та національних медіа.

У вересні 2000 року на Саміті Тисячоліття в Нью-Йорку Україна підписала «Декларацію тисячоліття» ООН. Підписуючи цю Декларацію, Україна взяла на себе зобов’язання досягти Цілей Тисячоліття в галузі розвитку в період до 2015 року за шістьма напрямками: подолання бідності, забезпечення якісної освіти впродовж життя, забезпечення сталого розвитку довкілля, поліпшення здоров'я матерів та зменшення дитячої смертності, скорочення епідемії ВІЛ/СНІДу і туберкульозу та забезпечення ґендерної рівності.

Цілі Розвитку Тисячоліття для України – це 6 орієнтирів та 13 конкретних завдань на довгострокову перспективу, адаптованих з урахуванням особливостей національного розвитку нашої країни. Задля досягнення визначених цілей та бажаного рівня розвитку, необхідно проводити таку економічну політику, яка покращить достаток усього народу України.

Таким чином, поліпшення здоров'я матерів та зменшення дитячої смертності має стати пріоритетом державної політики України. Проблеми пов’язані з цими питаннями стали темою обговорення на прес-конференції, проведеної Представництвом ООН у приміщенні Національної спілки журналістів України.

Стійка тенденція до скорочення чисельності населення в Україні, зниження рівня народжуваності та підвищення рівня смертності ставить під загрозу майбутнє нації, говорять експерти.

Депопуляція набуває загрозливого характеру: рівень природного спаду населення в Україні є найбільшим у Європейському регіоні – у 2005 році він складав 7,6 осіб (на 1000 осіб наявного населення). Проте у 2006 році намітилася позитивна тенденція зменшення природного спаду населення до 6,4, в основному, за рахунок підвищення кількості новонароджених до 9,8 (в 2005 р. цей показник становив 9,0).

У сільській місцевості рівень народжуваності залишається майже вдвічі нижчим ніж смертність (у 2006 році – 10,3 проти 19,8 на 1000 населення).

Говорячи про нинішню демографічну ситуацію в Україні, учасники відзначили, що у січні 2008 року населення України становило 46.3 млн чоловік. В порівнянні з груднем 2007 року кількість українців зменшилася на 35 тис. людей, згідно з даними Держкомстату України.

Як фундамент здоров’я людини закладається під час вагітності її матері, так і здоров’я нації в цілому залежить від належного догляду за немовлятами та їх матерями, говорили присутні на прес-конференції експерти. Вони представляли як міжнародні агенції ООН, так і урядові та недержавні установи. А саме перед журналістами виступили Eлла Лібанова, Директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, Радник Прем’єр Міністра України, Д-р Анастасія Думчева, медичний радник Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні, Олена Шерстюк, Керівник програми здоров'я та розвитку дитини Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Д-р. Борис Ворник, Заступник Директора Фонду народонаселення ООН (ФН ООН) в Україні, Надія Жилка, начальник відділу охорони материнства і дитинства Міністерства охорони здоров’я України

Задля поліпшення ситуації в межах досягнення Цілей розвитку Тисячоліття, Україною задекларовані наступні завдання:

Зменшити до 2015 року на 17% рівень материнської смертності На сьогодні стан здоров’я вагітних жінок в Україні вважається незадовільним: на анемію страждає більше половини вагітних жінок, кожна десята вагітність закінчується самовільним викиднем або передчасними пологами.

Основними причинами такої ситуації спеціалісти вважають непрвильне харчування через низький соціально-економічний стан сімей, інфекції, які передаються статевим шляхом, штучне переривання вагітності та вплив екологічних факторів. Однак, порівняно з 2001 роком показник материнської смертності в 2006 році знизився на 52%, кількість абортів – на 36%, застосування контрацепції як альтернативи небажаній вагітності збільшилося на 41%.

Починаючи з 1995 року материнська смертність в Україні мала тенденцію до зниження і у 2000 році вона становила 24,7 осіб на 100 тис. народжених живими немовлят. У 2006 році цей показник склав 11,5 осіб., що у 2,6 разів менше ніж у 1991 році, коли цей показник становив 29,8 осіб.

Зменшити до 2015 року на 17% рівень смертності дітей віком до 5 років За останні роки показник малюкової смертності значно зменшився. Якщо у 1993-95 роках цей показник сягав 14,9-14,7 осіб, то у 2000 році він становив 11,9 осіб, у 2003 році – 9,7 осіб, а в 2006 році – 9,8 осіб на 1000 новонароджених живими немовлят.

Показник, на думку експертів, залишається високим, що є наслідком як певних недоліків надання акушерсько-гінекологічної і неонатологічної допомоги, так і низки соціально-економічних причин.

Рівень смертності дітей віком до 5 років становив у 2006 році 12 осіб на 1000 померлих у середньому за рік (у 2001 році – 14,9; у 2004 році – 12,4; у 2005 році – 12,9).

З метою забезпечення безпечного материнства та народження здорових дітей у 2005-2006 роках почали впроваджуватися сучасні технології та форми надання акушерської допомоги, серед яких: реорганізація пологових стаціонарів, створення індивідуальних та сімейних пологових залів, підтримка породіллі зі сторони її родичів та інші.

Завдяки цьому в пілотних регіонах України (АР Крим, Волинській, Донецькій, Львівській областях) рівень ускладнених пологів знижено з 70% до 30%, питома вага операції "кесарів розтин" знижена на 40–50%, суттєво зменшено застосування медикаментів у пологах.

У всіх обласних пологових будинках створені й оснащені відділення реанімації новонароджених, що дає змогу виходжувати дітей, які народилися з вагою менше 1 кг. Тривають заходи з підтримки грудного вигодовування дітей.

Для отримання докладнішої інформації, будь-ласка, звертайтеся до Сергія Гриценка, координатора роботи з медіа Програми розвитку ООН в Україні, за тел. (8044) 254 00 35.