Вхід

Ціль 4. Поліпшення здоров’я матерів та зменшення дитячої смертності

Завдання 1. Зменшити на 17% рівень материнської смертності
Показник 1.1. Кількість померлих від ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду на 100 тис. народжених живими
Показник 1.2. Кількість абортів на 1000 жінок фертильного віку
Завдання 2. Зменшити на 17% рівень смертності дітей віком до5 років
Показник 2.1. Рівень смертності дітей віком до 5 років, кількість померлих у середньому за рік на 1000 осіб віком до 5 років
Показник 2.2. Рівень смертності немовлят, кількість померлих дітей віком до 1 року на 1000 народжених живими

Тенденції минулих років

Протягом останніх років Уряд напружено працював над розв'язанням проблем у сфері охорони здоров'я, які ще більше загострилися під час різкого економічного спаду. Показник материнської смертності з 90-х років має тенденцію до зменшення. Так, у 1990-2001 роках кількість померлих від ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду на 100 тисяч народжених живими зменшилася з 32,4 у 1990 році до 23,9 у 2001 році, тобто на 26,2%. Кількість пологів, прийнятих кваліфікованим медичним персоналом, в Україні досягає рівня майже 100%. Рівень смертності дітей віком до 5 років та смертності немовлят протягом останнього десятиріччя також мав незначну тенденцію до зменшення. Так, у 1990-2001 роках кількість померлих у середньому за рік на 1000 осіб віком до 5 років та кількість померлих дітей віком до 1 року на 1000 народжених живими зменшилася відповідно з 17,3 та 12,8 у 1990 р. до 14,9 та 11,3 у 2001 році.

Пріоритетність цілі

Здоров'я жінок є одним із вирішальних факторів, які визначають здоров'я нових поколінь. Материнська смертність в Україні значно перевищує середньоєвропейський рівень. Основними чинниками, що визначають високий рівень захворюваності та смертності жінок, є висока частота абортів, недостатній рівень медичного обслуговування, низький рівень обізнаності населення з проблемами репродуктивного здоров'я.

Від рівня здоров'я дітей залежить формування майбутнього трудового та інтелектуального потенціалу України. Здорові діти – здорова нація. Смертність дітей віком до одного року в Україні за сучасними європейськими стандартами є високою і перевищує смертність немовлят уЄвропейському Союзі у 2,5 рази. Однією із найбільш вагомих складових скорочення очікуваної тривалості життя є саме високий рівень дитячої смертності.

Завдання поліпшення стану здоров'я жінок і дітей є важливими не тільки для сьогодення, а й для перспективного розвитку країни в цілому. Досягнення визначеної цілі вимагає особливої опіки та уваги з боку держави.

Ключові заходи для досягнення цілі

Урядова політика, спрямована на поліпшення здоров'я матерів та зменшення дитячої смертності, здійснюється шляхом проведення комплексу цілеспрямованих заходів, які дозволяють забезпечити максимально можливий рівень медичної допомоги за існуючого рівня правових, фінансових, матеріально-технічних і кадрових ресурсів.

Першочерговими заходами цієї політики є наступні:

 • Санітарно-освітня робота з питань здорового способу життя, планування сім'ї, репродуктивного здоров'я, безпечного материнства, ранньої діагностики онколо-гічної патології
 • Здійснення заходів щодо підвищення свідомості жінок стосовно збереження стану здоров'я (регулярність та частота візитів до лікаря, необхідність раннього першого візиту до лікаря тощо)
 • Впровадження сумісного перебування матері та дитини в родопомічних закладах (не менше 90% ліжкового фонду)
 • Подальше впровадження програми грудного вигодовування
 • Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом
 • Розвиток медико-організаційних технологій, що сприятимуть забезпеченню народження здорових дітей, збереженню та зміцненню їхнього здоров'я, профілактиці інвалідності
 • Удосконалення роботи центрів та кабінетів планування сім'ї та дитячої і підліткової гінекології, медико-генетичної служби
 • Розширення мережі з питань репродуктивного здоров'я (збільшення кількості центрів планування сім'ї, безпечного материнства, медико-генетичного консультування тощо) та поліпшення їх забезпечення сучасним обладнанням.

Національне програмне оточення

 • Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
 • Концепція розвитку охорони здоров'я населення України, затверджена Указом Президента України (07.12.2000 р. №1313/2000)

Програми, затверджені Указами Президента України:

 • Національна програма "Діти України" (18.01.1996 р. №63/96)
 • Цільова комплексна програма генетичного моніторингу в Україні на 1999-2003 роки (04.02.1999 р. №118/99)
 • Національна програма "Репродуктивне здоров'я" (26.03.2001 р. №203/2001)

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:

 • Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки (10.01.2002 р. №14)
 • Програма імунопрофілактики населення на 2002-2006 роки (24.10.2002 р. №1566)
 • Державна програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року (16.01.2003 р. №33)
 • Концепція безпечного материнства (29.03.2002 р. №161-р)
 • Комплексні заходи щодо заохочення народжуваності (01.07.2002 р. №355-р)
 • Заходи щодо реалізації Концепції безпечного материнства (15.10.2002 р. №583-р)