Вхід

Киев куплю двери в киеве

Цілі Розвитку Тисячоліття

Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) – це головні цілі розвитку, що були вироблені та погоджені в результаті проведення міжнародних конференцій та світових саммітів протягом 90-х років. Це нові орієнтири розвитку країн на глобальну перспективу, узагальнені і кількісно вимірювані –всього 8 цілей, 18 завдань та більше 40 показників.

На Самміті Тисячоліття ООН (вересень 2000 року) світові лідери визначили ключові цілі та завдання розвитку до 2015 року, що стали відомі як Цілі Розвитку Тисячоліття. ЦРТ – це зобов’язання розробити довгострокову політику, спрямовану на допомогу найбільш уразливим верствам суспільства кожної окремої країни та найбільш уразливим націям у світі. Генеральна Асамблея ООН прийняла ЦРТ як частину плану роботи Генерального Секретаря ООН, присвяченого виконанню Декларації Тисячоліття ООН. У передмові до глобального Звіту з людського розвитку ПРООН за 2003 рік Адміністратор ПРООН Марк Маллок Браун зазначив: „...цілі у сфері людського розвитку, сформульовані у Декларації Тисячоліття ООН, є для пересічних громадян в усьому світі маніфестом розвитку:нагальні, легкодоступні для розуміння завдання, які передбачають чіткі терміни вирішення та піддаються кількісному вимірюванню. При цьому, що є ще більш важливішим, вони обіцяють – за наявності відповідних статистичних даних – забезпечити підзвітність урядів цих країн і міжнародної спільноти вцілому.”

Глобальні Цілі Розвитку Тисячоліття ООН (для виконання протягом 1990-2015 років):

 • Викорінити крайню бідність та голод
 • Досягти загального рівня початкової освіти
 • Сприяти гендерній рівності та надати більше повноважень жінкам
 • Зменшити дитячу смертність
 • Покращити стан здоров’я матерів
 • Побороти ВІЛ/СНІД, малярію та інші небезпечні інфекційні хвороби
 • Забезпечити сталий розвиток довкілля
 • Розвивати глобальне партнерство заради розвитку.

На початку нового тисячоліття людський розвиток стає стратегічною ціллю політики будь-якої держави. Підписання Президентом України Декларації Тисячоліття ООН є не тільки визнанням пріоритетності розв’язання проблем людського розвитку і їх важливості для подальшого процвітання нації, але й ознакою прийняття державою відповідальності за стан і перспективи розвитку людського потенціалу.

У зверненні до українського народу знагоди 11ої річниці Незалежності України Президент України Леонід Кучма зазначив, що „... темпи вирішення соціальних проблем, які безпосередньо торкаються кожного громадянина, за-надто повільні і аж ніяк не можуть нас задовольнити... Особисто мене(як Президента) перш за все турбують такі проблеми. Боротьба з бідністю– раз.Доступна медична допомога– два. Пенсійна реформа– три.Якісна освіта незалежно від достатку– чотири. Усе це буде зоною моєї особистої відповідальності.”

Соціальна переорієнтація економічної політики визначена Президентом України одним з чотирьох головних пріоритетів Державної стратегії економічного та соціального розвитку України до 2015 року. Проблема низького рівня соціальних стандартів в Україні вважається однією з головних проблем, що суттєво ускладнюють поступ України на шляху до Європейського Союзу.

В Україні у сфері людського розвитку на початку ХХІ століття накопичилась низка гострих проблем.

Основні проблеми, на розв’язанняяких спрямовані зусилля Уряду України:

 • надзвичайно низький рівень доходів і низька якість життя основної частини населення, поширення масової бідності, відсутність міцного середнього класу
 • низький рівень соціального захисту та соціальних гарантій для населення України
 • депопуляція, скорочення чисельності населення України внаслідок перевищення смертності над народжуваністю, міграція найбільш талановитих та кваліфікованих працівників за межі України
 • масове прикрите та приховане безробіття
 • погіршення здоров’я населення, скорочення тривалості життя
 • зниження якості освіти, погіршення якісних характеристик людського потенціалу України
 • незадовільний стан навколишнього середовища
 • посилення відставання України від розвинених країн за основними параметрами людського розвитку
 • надмірна централізація соціальної політики.

При розв’язанні цих та інших соціальних проблем Уряд буде спиратися на Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки, які викладені у Посланні Президента України до Верховної Ради України, Програму діяльності Кабінету Міністрів України, Стратегію подолання бідності, Основні напрями соціальної політики України на період до 2004 року та інші урядові документи соціальної та економічної спрямованості. Прискорення людського розвитку можливе лише на основі міцних партнерських відносин між основними складовими суспільства, у тому числі державними структурами всіх рівнів,громадянським суспільством та бізнес колами.

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин зазначив, що„... одним із найважливіших питань, які постають перед владою в Україні сьогодні, є перетворення здобутків стабільного економічного зростання у зростання добробуту населення та поліпшення умов життя для всіх його верств. Цілі Розвитку Тисячоліття,підписані Україною у числі 189 країн світу у 2000 році, стають сьогодні основними напрямами її політики. Серед них: формування доступної системи охорони здоров’я, удосконалення безперервної впродовж життя системи освіти, поліпшення життєвого середовища та житлово-комунальних послуг, захист та збереження навколишнього середовища для нащадків, боротьба із поширенням захворюваності на ВІЛ/СНІД та туберкульоз. Законодавче забезпечення реалізації цих завдань Верховна Рада України розглядає як один із найважливіших своїх пріоритетів.”

23 вересня 2003 року під час 58ої Генеральної Асамблеї ООН Президент України Леонід Кучма передав Генеральному Секретареві ООН Кофі Аннану аналітичну доповідь “Цілі Розвитку Тисячоліття: Україна”.

Цілі Розвитку Тисячоліття для України(для виконання протягом 2001-2015 років):

 • Подолання бідності
 • Забезпечення якісної освіти впродовж життя
 • Сталий розвиток довкілля
 • Поліпшення здоров’я матерів та зменшення дитячої смертності
 • Обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і започаткування тенденції до скорочення їх масштабів
 • Забезпечення гендерної рівності.

2001 рік обрано як точку відліку для визначення критеріїв досягнення цілей у 2015 році.

Прогнозні розрахунки показників здійснені для проміжних етапів - 2004, 2007, 2011, 2015 років.